Skip to Navigation

Reference

NÁZEV POPIS
Město Valašské Klobouky Geometrické plány, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby, vytyčení komunikace, vytyčení budov, pasporty kanalizací
BERGER Bohemia Geometrické plány, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby, vytyčení monolitické železobetonové konstrukce
Ing. Jiří Novák Mapové podklady pro projekty RD
K PROJEKT Mapové podklady pro projekty RD
INSTOP Zaměření skutečného provedení stavby
Obec Drnovice Geometrické plány
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE Geometrické plány
Hokejový club BBSS Geometrické plány
Fyzické osoby Geometrické plány, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby
Právnické osoby Geometrické plány, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby
Obec Křekov, Obec Vlachovice, Obec Vysoké Pole, Obec Tichov Geometrické plány, mapové podklady, zaměření skutečného provedení stavby